Cертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти