Матеріальна база

 Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

     1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

4892,5

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) 

 Фізкультурна зала 

 

31

1

    з них здано в оренду (кв. м)

02

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03

 

 Басейн

32

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат 

  (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

04

28

 Навчально-дослідна ділянка (арів)

33

150

 Підсобне господарство

34

3231

 

Їх площа (кв. м)

05

1305

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,

 

 

            Кількість навчальних кабінетів

 

 

    2 – пічне)

35

1

    Математики

06

1

 Водогін

36

1

    Фізики

07

1

     у тому числі з гарячою водою

37

1

    Хімії

08

1

 Каналізація

38

1

    Географії

09

1

 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

    Біології

10

1

   число посадкових місць у їдальні або буфеті  

40

100

 

 

    Української мови і літератури

11

1

      у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

 

    Інших мов і літератур національних меншин

12

1

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

2

    Іноземної мови

13

1

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

 

    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

-

 дітей-інвалідів

43

1

    Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

 

1

 

у

встановлено комп’ютерних класів

16

1

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

13

з них:

 

 

них:

у тому числі на яких використовується

 

 

   потребують капітального ремонту

45

 

 

операційна система з відкритим кодом

18

 

   перебувають в аварійному стані

46

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

18

Чисельність учнів, які проживають на відстані    

 

 

 

підключено до Iнтернету

20

2

 більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

65

з

не працюють

21

 

                         у тому числі:

 

65

них:

термін придбання становить понад 5 років

22

9

   учнів, для яких організовано підвезення

48

 

 

використовуються в управлінсько-господарській

 

2

       з них за програмою “Шкільний автобус”

49

65

 

діяльності

23

 

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

 

 

   у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

 

 

 

 

 

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

 

  Бібліотечний  фонд

 

 

того,

планшетів

26

 

 Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

14757

кіль-

підключених до Iнтернету  (з рядків 25 і 26)

27

 

у тому числі підручників, усього                

52

5146

кість

інтерактивних комплексів

28

 

з них для:   1-4 класів

53

777

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,   

 

 

                                            5-9 класів                         

54

2983

які використовуються у навчальному процесі

29

7

                                       10-11 (12) класів

55

1386

Кількість майстерень

30

2